Tanzania Government Gazette dated 2022-06-17 number 24

ISSN 0856 - 0323

MWAKA WA 103 17 Juni, 2022

TOLEO NA. 24 GAZETI
LA DODOMA

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
O
Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
Kuandikishwa Posta kama
Gazeti

YALIYOMO
Taarifa ya Kawaida Uk. Taarifa ya Kawaida Uk.

Notice re Supplements ....................... Na. 2330 119/20 Special Resolution ............... Na. 2358/60 127/8
Appointment of Deputy Permanent Secretaries, Final Meeting .............................. Na. 2361/2 128/9
Chairman and Commissioners of Public Tangazo la kufunga Kampuni ......... Na.2363/5 129
Service Commission ........................... Na. 2331 120/1 Business Registration ....................... Na. 2366/7 129/30
Kupotea kwa Hati ya Kumiliki Ardhi .... Na. 2332/47 121/4 Uthibitisho wa Usimamizi wa Mirathi ....Na. 2368/72 130/1
Kupotea kwa Leseni ya Makazi ........... Na. 2348 124/5 Probate and Administration ........... Na. 2373/82 131/4
Appointment of Assistant Registrar ..Na. 2349/52 125/6 Deed Poll ...................... Na. 2383/2461 134/66
Taarifa ya Mali iliyopotea ....................... Na. 2353/4 126 Affidavit ................................Na. 2462/4 166/7
Loss Report ............................... Na. 2355/6 126/7 Kiapo ........................................ Na. 2465/6 167/8
Nembo ya Mamlaka ya Afya ya Mimea Ada za Matumizi ya Maji ........... Na. 2467 169/74
na Viua tilifu .............................. Na.2357 127

TAARIFA YA KAWAIDA NA. 2330 Regulations under The Mining (Mirerani Controlled Area)
(Amendment) (Government Notice No. 417 of 2022)
Notice is hereby given that Rules, Regulations , Order
, Notice , Sheria Ndogo and Kanuni za Kudumu as Set out Regulations under The Mining (Minerals and Mineral
below, have been issued and are published in Subsidiary Concentrates Trading) (Amendment) (Government
Legislation Supplement No. 24 dated 17th June, 2022 to Notice No. 418 of 2022)
this number of the Gazette:-
Regulations under The Mining (Mineral Rights
Rules under The Civil Aviation (Training Centre) (Amendment) (Government Notice No. 419 of 2022)
Management and Operations (Amendment)
(Government Notice No. 415 of 2022). Regulations under The Mining (Lapidary (Amendment)
(Government Notice No. 420 of 2022)
Regulations under The Standards (Recall, Seizure and
Disposal of Product) (Amendment) (Government Order under The Wildlife Conservation (Pololeti Game
Notice No. 416 of 2022). Controlled Area) (Government Notice No. 421 of 2022)

Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais --- Menejimenti ya Utumishi wa
Umma, S. L. P. 670. 40404 Dodoma, Simu za Ofisi: +255(026)2963630. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dodoma --- Tanzania