Tanzania Government Gazette dated 2022-06-24 number 25

ISSN 0856 - 0323

MWAKA WA 103 24 Juni, 2022

TOLEO NA. 25 GAZETI
LA DODOMA

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
O
Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
Kuandikishwa Posta kama
Gazeti

YALIYOMO
Taarifa ya Kawaida Uk. Taarifa ya Kawaida Uk.

Kuthibitishwa Kazini ....................... Na. 2470 175 Final Meeting .............................. Na. 2489 180/1
Notice re Supplements ....................... Na. 2471 176 List of registered Valuers & Valuation
Kupotea kwa Hati ya Kumiliki Ardhi .... Na. 2471/6 176/8 Firms .................................................. Na. 2500
Kupotea kwa Barua ya toleo ........... Na. 2477/9 178 Uthibitisho wa Usimamizi wa Mirathi ....Na. 2501/6 192/94
Umiliki wa Ardhi ................................ Na. 2480 178/9 Probate and Administration ........... Na. 2508/16 195/7
Nembo ya Bodi ya Maji ........................ Na. 2481 179 Notice to Creditors ........................ Na. 2517/9 197/8
Taarifa ya Mali iliyopotea ....................... Na. 2482/3 179 Kuitwa shaurini .............................. Na. 2520/1 198/9
Loss Report ............................... Na. 2484 179/80 Deed Poll ...................... Na. 2521/2615 199/240
Special Resolution ............... Na. 2485/6 180 Affidavit ................................Na. 261618 241
Winding Up ........................... Na. 2487 180 Kiapo ........................................ Na. 2619/2620 241/2
Voluntary Liquidation ................ Na. 2488 180 Inventory .................................. Na. 2621 243/4

KUTHIBITISHWA KAZINI
TAARIFA YA KAWAIDA NA. 2469

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI WIZARA YA FEDHA NA MIPANGO
ZA MITAA
OFISI YA MSAJILI WA HAZINA
OFISI YA MKUU WA MKOA WA ARUSHA
Kuanzia tarehe 1/06/2021
Kuwa Katibu Mahsusi daraja la III kuanzia tarehe 3/
08/2021 Kuwa Mhasibu Mkuu daraja la I

Jackson W. John Linus Pius Kakwesigabo

Asha R. Ngohi Linaendelea Ukurasa wa 233

Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais --- Menejimenti ya Utumishi wa
Umma, S. L. P. 670. 40404 Dodoma, Simu za Ofisi: +255(026)2963630. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dodoma --- Tanzania